GSO LogoVision: 

Isang luntian at malinis na lungsod na nakahanay sa mga nangungunang bayan sa ating bansa. Nakikipagkumpitensya pagdating sa kaayusan at kalinisan, nakapaghihikayat pa ng maraming bagong mangangalakal, negosyante at mga turista, at kaisa ng ating Pamahalang Lungsod sa pangangalaga ng kapakanang pangkalusugan ng lahat ng mga AntipoleƱo pagdating sa kalinisan ng ating kapaligiran.

 Mission:

1. Maging kaisa ng Pamahalang Lungsod ng Antipolo sa pagpapanatili ng maayos at malinis na kapaligiran sa pamamagitan ng:

2. Pagsisikap na mawalisan at tanggalian ang lahat ng mga basura at kalat sa bawat pangunahing kalsada ng ating lungsod;

3. Maihanda ang kalinisan ng mga pangunahing paaralan, plaza at iba pang pook, na pinagdarausan ng mga kasiyahan, kapistahan, o  maging ng mga programa ng ating lungsod bago dumating ang mga panauhin mula sa ibang bayan;

4. Pagsisikap na ayusin at linisin ang mga pangunahing paaralan, plaza at iba pang pook, pagkatapos na maisagawa o maidaos ang mga kasiyahan, kapistahan, o maging ng mga programa ng ating lungsod;

 

Maging handa sa anumang dagliang operasyon ng paglilinis mula tawag ng opisyal ng lungsod o reklamo ng nasasakupan patungkol sa basura o dumi sa paligid.

Ang Clean & Green Division ay bibubuo ng mga pangkat ng mga magwawalis na may pangunahing layunin na mapanatiling malinis at kaaya-yang pagmasdan ang mga pangunahing kalsada sa ating lungsod sa loob ng 24 oras buong linggo.

Kaagapay ng ating butinghing Punong Lungsod Jun Ynares, ang Clean & Green ay nagsisikap na maging kasabay at kahanay ng mga progresibong bayan ng ating bansa pagdating sa kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Dahilan upang makahikayat ng marami pang mga mangangalakal, negosyante at mga turista na bisitahin ang Antipolo at tuluyang magdala ng kabuhayan sa ating pamayanan.

Tag-araw man o tag-ulan, ang mga masisipag nating magwawalis ay nakahandang gampanan ang kanilang mga tungkulin sa pagkat pangunahing nasa puso ng bawat magwawalis ang kapakanan ng AntipoleƱo upang mabigyan ng masaya at malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng angkop at malinis na kapaligiran.

 

Clean and Green In Action

 

 Clean and Green Personnel

 

 Clean and Green Route