Isang kautusang umuubliga sa bawat estabilisadong sabungan na magkaroon ng kasangkapang pangdepekto ng mga armas na nakakasakit o nakamamatay at paglalaan ng lugar na paglalagayan ng mga armas na ito hanggang matapos ang palaro at para sa iba pang layunin.

An ordinance repealing ordinance no. 42-99 entitled: “An ordinance requiring the owners, administrators, property managers, lessees, occupants, operators and concessionaires of all commercial/business buildings, structures and establishments required to obtain business, and/or building permits located in the City of Antipolo to secure Public Liability Insurance (PLI) and providing penalties for violation thereof".

An ordinance adopting the acronym Pagrai (Planters and Green Revolutionist Association, Inc.) And naming a Sitio in Barangay Mayamot, Antipolo City as Sitio Pagrai.

An ordinance prohibiting all kinds of animals to stray in public and private streets, plazas, parks, providing penalties for violations thereof and for other purposes.

Approving Ordinance No. 05-93 of the Sangguniang Bayan of Antipolo, Rizal.

Approving  Ordinance No. 04-93 of the SangguniangBayan of Antipolo, Rizal.

An ordinance regulating the sale of magazines, newspaper and other publications containing nude pictures of men and women as well as obscene reading materials to minors in Antipolo City, prescribing penalties for violation thereof, and for other purposes.

An ordinance renaming Bagong Nayon III Elementary School in Barangay Sta. Cruz, Antipolo City into Sta. Cruz Elementary School.