Kautusang Bilang 90-2001

Kautusang Nagtatalaga sa Lahat ng Nagtitinda sa Pamilihang Lungsod ng Antipolo na Magsuot ng Tama/Wastong Pananamit.

To download a copy, click here.