KAUTUSAN BILANG 97-2001

Kautusang Ipagbawal ang Sugal Gamit ang mga Gagambang Kabalikat ng mga Magsasaka sa Lalong Ikagaganda at Ikasasagana ng Ani at Para sa Iba Pang Layunin. 

To download a copy, click here.