Pagbibigay ng karagdagang kaalaman at karunungan sa paggabay sa mga miyembro ng 4Ps (Pantawid Pamilyang Pilipino Program) ang naging layunin ng “Civil Society Organization (CSO) Roll Out for the Family Development Session of Pantawid” ng Pamahalaang Lungsod, sa pangangasiwa ng CSWD, na ginanap noong ika-4 ng Setyembre sa Lift Jesus Shalom Bahay Paanakan. Nakatuon ang session sa mga tulong o counselling na kailangang maihatid ng CSO tungkol sa mga usaping pampamilya, pamamahala ng tahanan at pananalapi at iba pang pagsubok na kadalasang kinakaharap ng mga miyembro ng 4Ps.